Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
4
5
5
4
2
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 16 Tháng Ba 2021 5:00:00 CH

Công bố Kết luận thanh tra tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 01/3/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 1451/KL-UBND-TTr ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo. Buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức tại trụ sở UBND Quận 12 với sự tham dự của Đoàn thanh tra, đại diện phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo.

Theo Kết luận thanh tra số 1451/KL-UBND-TTr ngày 24/02/2021, qua thanh tra nhận thấy các đơn vị có quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng; có quán triệt, tuyên truyền đầy đủ văn bản pháp luật PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; lập danh sách cử đại diện tham dự buổi tập huấn về PCTN do UBND quận tổ chức; tích cực trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, thể hiện qua việc công khai, minh bạch hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng được thực hiện thường xuyên; qua đó, trong năm 2020 chưa phát hiện hành vi tham nhũng tại 02 đơn vị; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCTN và chỉ đạo tổ chức triển khai, thi hành các quy định pháp luật về PCTN tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, qua thanh tra, UBND quận nhận thấy còn một số nội dung các đơn vị thực hiện chưa đảm bảo như:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chưa thực hiện tự rà soát chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức phòng theo quy định; còn trường hợp kê khai tài sản, thu nhập chưa chính xác.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa bổ sung nội dung trách nhiệm giải trình vào nội quy, quy chế làm việc của phòng; chưa thực hiện công bố kết quả tự kiểm tra; chưa đảm bảo hồ sơ chứng minh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

Qua đó, Chủ tịch UBND Quận 12 đã chấn chỉnh các đơn vị đối với các hạn chế, thiếu sót phát hiện qua thanh tra; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; nghiên cứu, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật PCTN hiện hành (Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020)./.

Thanh tra Quận 12


Số lượt người xem: 520    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày