Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
4
8
0
0
7
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 23 Tháng Hai 2021 3:20:00 CH

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND phường An Phú Đông

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 29/01/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 9944/KL-UBND-TTr ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường An Phú Đông giai đoạn 2018 - 2019. Buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức tại trụ sở hành chính quận với sự tham dự của Đoàn thanh tra, đại diện UBND phường An Phú Đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Kết luận thanh tra số 9944/KL-UBND-TTr ngày 18/12/2020, qua thanh tra nhận thấy trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2018 và năm 2019, UBND phường An Phú Đông có quan tâm đến công tác giảm nghèo, đã xây dựng và kiện toàn Ban giảm nghèo, thành lập các Tổ tự quản giảm nghèo tại địa phương; có phân công 01 cán bộ chuyên trách giảm nghèo để tham mưu thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại phường; có tuyên truyền các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cho Nhân dân trên địa bàn phường; thực hiện việc rà soát, bình nghị và công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời; thực hiện việc kiểm tra hiệu quả giảm nghèo hàng năm; không để xảy ra tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện UBND phường còn tồn tại một số thiếu sót như có một số trường hợp UBND phường cử cán bộ tham dự các buổi bình nghị tại khu phố, tổ dân phố chưa đúng thành phần; một số cuộc bình nghị do tổ dân phố hoặc khu phố tổ chức không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu trên 50% tổng số hộ dân tham dự và hộ được đề nghị bình nghị không tham dự theo quy định nhưng UBND phường vẫn tiếp nhận hồ sơ; chưa kịp thời triển khai và tuyên truyền nội dung của Hướng dẫn số 156/HD-BCĐCTGNBV ngày 24/7/2019 của Ban chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố liên quan đến thành phần tham dự cuộc họp đến thành viên Ban giảm nghèo và các tổ tự quản, dẫn đến có 04/05 cuộc bình nghị tháng 10/2019 không đảm bảo tỷ lệ 50% hộ dân tham dự nhưng khu phố và Tổ tự quản chưa kịp thời đến nhà các hộ dân để lấy ý kiến góp ý theo quy định; biên bản ghi nhận các cuộc bình nghị và kiểm tra hiệu quả giảm nghèo còn nhiều thiếu sót trong việc thống kê số lượt dân tham dự và thống kê tỷ lệ biểu quyết, tuy nhiên cán bộ chuyên trách không kịp thời kiểm tra, đề nghị Tổ dân phố, khu phố điều chỉnh theo quy định mà vẫn tiếp nhận; công tác lưu trữ hồ sơ không tốt làm thất lạc hồ sơ dẫn đến công tác kiểm tra, thanh tra còn gặp khó khăn.

Mặt khác, còn một số bất cập trong quá trình thực hiện công tác này như UBND phường có thực hiện tuyên truyền chính sách cho các hộ dân nhưng hình thức thực hiện chưa đa dạng và thuận lợi (chỉ lồng ghép trong cuộc họp tổ dân phố và ban hành thông báo liệt kê các chính sách để niêm yết tại khu phố) dẫn đến không có hồ sơ chứng minh, đồng thời việc tuyên truyền không do báo cáo viên thực hiện nên hiệu quả áp dụng chưa cao.

Qua đó, Đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND Quận 12 quyết định tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan về các hạn chế, thiếu sót phát hiện qua thanh tra; đồng thời, tổ chức chấn chỉnh chung đối với UBND 11 phường và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận, cũng như đề phòng các hạn chế, thiếu sót tương tự trong thời gian tới./.

Thanh tra Quận 12


Số lượt người xem: 707    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày