Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
2
9
7
4
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 28 Tháng Năm 2020 3:15:00 CH

Kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung

Ủy ban nhân dân Quận 12 nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung đối với Quyết định số 158/QĐ-UBND-BT ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư và Depot Tham Lương tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Về nội dung khiếu nại, ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung khiếu nại các nội dung liên quan đến việc không nhận được quyết định thu hồi đất đối với thửa đất bị ảnh hưởng trong dự án; về diện tích đất, công trình xây dựng trên đất, việc trừ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở được bồi thường và đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ tại Bảng chiết tính đính kèm Quyết định số 158/QĐ-UBND-BT.

Theo quy định của Luật Khiếu nại, ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân Quận 12 có Thông báo số 2324/TB-UBND-VP về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung.

Qua kiểm tra, xác minh và tổ chức đối thoại theo quy định, nhận thấy các nội dung khiếu nại của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung là không có cơ sở để xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ban hành Quyết định 1675/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung (lần đầu) có nội dung giữ nguyên nội dung Quyết định số 158/QĐ-UBND-BT ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với ông Trần Đức Khâm và bà Vũ Thị Xuân Dung bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư và Depot Tham Lương tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12./.

Thanh tra Quận 12

 

Số lượt người xem: 1103    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày