Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
4
0
9
6
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 12 Tháng Năm 2020 1:40:00 CH

Công bố Kết luận thanh tra tại phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành

Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, ngày 28/5/2020, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3044/KL-UBND-TTr ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành. Buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12 với sự tham dự của Đoàn thanh tra, đại diện các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Kết luận thanh tra số 3044/KL-UBND-TTr ngày 24/4/2020, qua thanh tra nhận thấy trong năm 2019, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành có quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân nhưng vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Mở sổ tiếp công dân chưa đảm bảo theo Mẫu quy định, chưa đưa vào quản lý đơn nhận được do dịch vụ bưu chính chuyển đến (sau khi đã chuyển đơn đến Ban Tiếp công dân); phân loại, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại chưa đảm bảo quy định; khi giải quyết đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân phường lập biên bản có nội dung hòa giải nhưng ghi là Biên bản làm việc, thành phần Hội đồng hòa giải tham gia hòa giải không đầy đủ,… Ngoài ra, qua thanh tra còn phát hiện các đơn vị chưa thực hiện việc lập và ban hành kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại, báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại theo chế độ tài liệu mật.

Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đã chỉ đạo tổ chức phê bình rút kinh nghiệm đối với 03 tập thể và 10 cá nhân có liên quan. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư cho các phòng, ban, trung tâm thuộc quận, Ủy ban nhân dân 11 phường và chấn chỉnh các đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn tranh chấp tránh để xảy ra các hạn chế, thiếu sót tương tự trong thời gian tới./.

Thanh tra quận


Số lượt người xem: 885    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày