Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
1
0
9
7
Thông tin tuyên truyền 30 Tháng Mười Một 2022 1:35:00 CH

Công an Quận 12 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giới thiệu việc làm đối với người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Quận 12

Nhằm thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về địa phương cư trú; thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội, từ ngày 28/11 đến ngày 30/11/2022, tại trụ sở các Đội Nghiệp vụ Công an Quận 12, Công an Quận đã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ thủ tục pháp lý và giới thiệu việc làm đối với các người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn quận 12 cho 400 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.

 

Tại hội nghị, báo cáo viên của Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an quận 12 đã truyền tải đến người tái hòa nhập cộng đồng những chủ trương, chính sách pháp luật cũng như sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với người tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, tập trung các nội dung tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, như: Sự cần thiết phải quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng; các nguyên tắc cơ bản trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Công an cấp phường trong đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định xóa án tích trong trường hợp đặc biệt cho người chấp hành xong hình phạt tù đã có tiến bộ rõ rệt và đã có công theo quy định của pháp luật; báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét rút ngắn thời gian thử thách; miễn chấp hành thời hạn còn lại của hình phạt bổ sung; miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật... giới thiệu việc làm đối với người tái hòa nhập cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của người tái hòa nhập cộng đồng...

Hoạt động tuyên truyền của Công an Quận 12 đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức xã hội tại cơ sở về công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù; định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong hình phạt tù; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ổn định cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Công an Quận 12


Số lượt người xem: 361    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày