Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
2
9
3
0
5
TTHC lĩnh vực Đấu thầu 01 Tháng Giêng 2019 6:00:00 SA

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh
Mã thủ tục HCM-273445
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đấu thầu
Trình tự thực hiện

- Bước 1:

Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu tham gia đấu thầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục và gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ của Chủ đầu tư, bên mời thầu.

- Bước 2:

Chủ đầu tư, bên mời thầu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, xem xét nội dung văn bản kiến nghị và tiến hành giải quyết theo hai trường hợp sau:

+ Nếu kiến nghị của nhà thầu không đáp ứng điều kiện được nêu tại Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ thì ra thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.

+ Nếu kiến nghị của nhà thầu đáp ứng điều kiện quy định thì tiến hành giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu.

- Bước 3:

Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Trụ sở các quận - huyện.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều tư 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu.


Cách thức thực hiện

Gửi đơn kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn kiến nghị của nhà thầu (Bản chính)
1
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Đối với chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

- Đối với Người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.


Đối tượng thực hiện Nhà thầu các dự án đầu tư công nhóm B, C.
Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, chủ đầu tư đối với dự án (đấu thầu)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Địa chỉ của Chủ đầu tư, bên mời thầu.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản giải quyết kiến nghị hoặc văn bản thông báo cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu;

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có);

- Chủ đầu tư, bên mời thầu nhận được đơn kiến nghị trong thời gian từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện nhận được đơn kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày chủ đầu tư, bên mời thầu hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.

- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Số lượt người xem: 321    
Xem theo ngày Xem theo ngày