Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
2
5
1
5
3
TTHC lĩnh vực Xây dựng 27 Tháng Chín 2023 1:26:00 SA
Cấp GPXD có thời hạn đối với công trình (còn lại không theo tuyến không thuộc thẩm quyền của Bộ XD,Sở XD BQLĐTXD Khu ĐT mới Nam TP,BQLĐTXD Khu ĐT mới Thủ Thiêm,BQLĐTXD Khu ĐT Tây Bắc TP; BQL các Khu CXCN TPHCM,BQL Khu Công nghệ cao TPHCM...)  (01/01/2019)
Tên đầy đủ thủ tục: Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình còn lại không theo tuyến không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273557 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Xây dựng Trình tự thực hiện ...
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273556 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Xây dựng Trình tự thực hiện ...
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273555 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Xây dựng Trình tự thực hiện ...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273553 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Xây dựng Trình tự thực hiện ...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273552 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Xây dựng Trình tự thực hiện ...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273551 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Xây dựng Trình tự thực hiện ...
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273550 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Xây dựng Trình tự thực hiện ...
Xem theo ngày Xem theo ngày