Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
1
3
0
TTHC lĩnh vực Thi đua khen thưởng 19 Tháng Tư 2024 3:32:11 CH
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273738 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Trình tự thực hiện Bước 1: - Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273739 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Trình tự thực hiện Bước 1: - Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273740 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Trình tự thực hiện Bước 1: - Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen ...
Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273741 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Trình tự thực hiện Bước 1: - Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh ...
Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273742 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Trình tự thực hiện Bước 1:. - Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh ...
Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273743 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Trình tự thực hiện Bước 1: - Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh ...
Xem theo ngày Xem theo ngày