Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
2
7
1
TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 19 Tháng Tư 2024 3:41:42 CH
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271973 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Khi thay đổi một trong một số nội dung về tên, địa chỉ, ...
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271974 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, khi thay đổi nội dung điều lệ, ...
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271975 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, ...
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271976 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Khi tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động ...
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271977 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, ...
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271978 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh ...
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271979 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã gửi ...
Đăng ký hợp tác xã  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271961 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy ...
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271962 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm ...
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-271963 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện - Bước 1: Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày