Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
3
6
6
TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 19 Tháng Tư 2024 3:49:08 CH
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-272039 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Trình tự thực hiện - Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia ...
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-272040 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Trình tự thực hiện - Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký ...
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-272041 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Trình tự thực hiện - Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ ...
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-272042 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Trình tự thực hiện Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải ...
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BKH-HCM-272043 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Trình tự thực hiện - Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị ...
Xem theo ngày Xem theo ngày