Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
4
3
1
6
TTHC lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật 17 Tháng Tư 2024 10:45:08 SA
UBND Quận 12 tổ chức Chương trình “Tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2022 và cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật có liên quan về kinh tế tập thể theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương” trên địa bàn Quận 12 – năm 2022  (03/10/2022)
Nhằm tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Phát huy vai trò tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội trong quá trình tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể và phát triển hợp tác xã trong việc đổi ...
Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273636 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Trình tự ...
Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273635 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Trình tự ...
Xem theo ngày Xem theo ngày