Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
0
7
5
TTHC lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 23 Tháng Năm 2024 6:25:32 CH
Thủ tục cấp Giấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275235 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện + Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại ...
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275236 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện + Trường hợp có thay đổi các nội dung ...
Thủ tục cấp lại Giấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275237 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện Trường hợp cấp lại do hết thời hạn ...
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275230 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện + Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ ...
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-262047 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện - Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc ...
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275229 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện + Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ ...
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275231 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện Trường hợp cấp lại do hết thời hạn ...
Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275232 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện + Thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ ...
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275233 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện + Trường hợp có thay đổi nội dung giấy ...
Thủ tục cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275234 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Trình tự thực hiện Trường hợp cấp lại do hết thời hạn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày