Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
2
7
9
TTHC lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 19 Tháng Tư 2024 3:42:17 CH
Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BNN-HCM-287776 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Trình tự thực hiện Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban ...
Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BNN-HCM-287777 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Trình tự thực hiện Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban ...
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BNN-HCM-287780 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng ...
Thủ tục hỗ trợ dự án liên kết  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BNN-HCM-288389 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Trình tự thực hiện - Bước 1. Chủ đầu tư dự án liên kết gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban ...
Xem theo ngày Xem theo ngày