Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
4
5
4
9
5
TTHC lĩnh vực Kinh doanh khí 20 Tháng Tư 2024 5:07:34 CH
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275430 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Kinh doanh khí Trình tự thực hiện 1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định ...
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275431 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Kinh doanh khí Trình tự thực hiện - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề ...
Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BCT-HCM-275432 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Kinh doanh khí Trình tự thực hiện - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề ...
Xem theo ngày Xem theo ngày