Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
1
3
2
1
2
TTHC lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 28 Tháng Giêng 2021 9:55:36 SA
Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285248 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Trình tự thực hiện - Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất ...
Xem theo ngày Xem theo ngày