Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
9
5
3
3
TTHC lĩnh vực Giải quyết khiếu nại 19 Tháng Sáu 2024 5:28:34 SA
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục TTR-HCM-3 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại Nếu khiếu nại ...
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục TTR-HCM-7 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn Nếu khiếu nại lần hai ...
Xem theo ngày Xem theo ngày