Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
4
3
6
6
TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 17 Tháng Tư 2024 10:48:36 SA
Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273296-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273291-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273290-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273287-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273284-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273283-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273282-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273274-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-273273-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...
Xác nhận đăng ký hoạt động GD kỹ năng sống và hoạt động GD ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ,nhóm trẻ; trường,lớp mẫu giáo,trường mầm non,TH,THCS,THPT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS, PTTH bán trú và TT Học tập cộng đồng)  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270090-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Trình tự thực ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày