Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
5
9
4
TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 19 Tháng Tư 2024 4:05:33 CH
Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285372 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện a) Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường trung ...
Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285373 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện ...
Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273791 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ ...
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285374 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung ...
Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285376 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường ...
Thủ tục công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285439 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; ...
Thủ tục cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285435 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện a) Trường mầm non gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân ...
Thủ tục cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285437 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện a) Trường tiểu học gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân ...
Thủ tục cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285438 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; ...
Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BGD-HCM-285370 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trình tự thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày