Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
4
2
3
7
TTHC lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 17 Tháng Tư 2024 10:41:20 SA
Thủ tục Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  (03/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273796 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Trình tự thực hiện 1. Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên a) Bước 1: Xác định số lượng, cơ cấu ...
Thủ tục Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273702 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Trình tự thực hiện a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị ...
Thủ tục Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273703 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Trình tự thực hiện a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị ...
Xem theo ngày Xem theo ngày