Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
2
8
4
0
7
TTHC lĩnh vực Chứng thực 21 Tháng Bảy 2024 10:53:37 CH
Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270570-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270569-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270568-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270567-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270566-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270565-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, VB do CQ, tổ chức có thẩm quyền của VN; CQ,, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; CQ, tổ chức có thẩm quyền của VN liên kết với CQ, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270564-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục T-HCM-270563-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện ...
Xem theo ngày Xem theo ngày