Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
8
8
1
4
TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước 19 Tháng Sáu 2024 4:21:01 SA
Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BTP-HCM-277445 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Trình tự thực hiện - Tiếp nhận và xử lý hồ sơ; - Thụ lý hồ ...
Thủ tục Phục hồi danh dự (cấp huyện)  (02/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BTP-HCM-277446 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Trình tự thực hiện a) Trường hợp chủ động phục hồi danh dự - Cơ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày