Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
8
8
3
5
TTHC lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em 19 Tháng Tư 2024 3:02:58 CH
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-HCM-286355 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em ...
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-HCM-286351 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em Trình tự thực hiện a) Đối ...
Xem theo ngày Xem theo ngày