Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
8
5
1
TTHC lĩnh vực Đất đai 19 Tháng Tư 2024 4:24:13 CH
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273560 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù) Lĩnh vực Đất đai Trình tự thực hiện - Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ ...
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất  (01/01/2019)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273559 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù) Lĩnh vực Đất đai Trình tự thực hiện - Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ ...
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân  (31/12/2018)
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hồ Chí Minh Mã thủ tục HCM-273560 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù) Lĩnh vực Đất đai Trình tự thực hiện - Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ Hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là người sử ...
Xem theo ngày Xem theo ngày