Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
8
8
7
3
Phổ biến chế độ - chính sách 30 Tháng Mười Một 2018 1:30:00 CH

Tìm hiểu quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Điều 4. Đầu mối để tổng hợp, báo cáo đề xuất xử lý các nguồn thông tin

1. Ý kiến của cử tri: giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo từng cấp tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý.

2. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử

2.1. Cấp thành phố:

- Đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố: Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp, báo cáo Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý.

- Đối với hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, báo cáo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và gửi về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định.

2.2. Cấp huyện, xã và tương đương: Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã và tương đường tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý.

3. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

3.1. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức chính trị - xã hội nào thì cơ quan, đơn vị đó tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và chịu trách nhiệm xử lý, báo cáo cấp ủy cùng cấp.

3.2. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp nhận và qua hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố: giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo từng cấp tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và đề xuất đơn vị liên quan xử lý.

4. Phản ánh của cơ quan báo chí

4.1. Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nào thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó lãnh đạo, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên.

4.2. Văn phòng cấp ủy cấp trên của đơn vị tổng hợp, báo cáo, đề xuất Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

4.3. Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tham mưu, đề xuất Thường trực cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tư tưởng chính trị, bức xúc trong dư luận xã hội của thành phố, địa phương, đơn vị.

5. Các trường hợp phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành: Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cùng cấp (đối với vụ việc liên quan đến tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp xã, cấp huyện hoặc tương đương) hoặc Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (đối với vụ việc liên quan đến tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý của các đơn vị và đề xuất cho Ban Thường vụ cấp ủy, Thường trực cấp ủy xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.(còn tiếp)

BBT


Số lượt người xem: 1777    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày