Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
3
3
6
8
8
Phổ biến chế độ - chính sách 06 Tháng Tám 2022 4:45:00 CH

Quận 12 đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2651/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện theo đúng tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ, Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai thực hiện với các nhóm đối tượng theo đúng qui định như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: 02 nhóm đối tượng được hỗ trợ.

*Đối tượng 1: người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

*Đối tượng 2: người lao động quay trở lại thị trường lao động: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Khuyến khích các doanh nghiệp, người lao động nhanh chóng thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nộp về Ủy ban nhân dân quận 12 (tại quầy số 15, Tổ tiếp nhận và Trả kết quả) trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

3. Mức hỗ trợ:

- Đối tượng 1: 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 03 tháng và được chi trả hàng tháng.

- Đối tượng 2: 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa 03 tháng và được chi trả hàng tháng.

Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là một trong những chính sách nhằm chia sẻ khó khăn đối với người lao động, đồng thời cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19 kéo dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mọi thắc mắc về gói hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Quận 12 (Địa chỉ: số 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12)./.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 399    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày