Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
0
7
0
7
Phòng chống lụt bão 20 Tháng Năm 2024 11:20:00 SA

Bài tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024

Như chúng ta đã biết, thiên tai là hiệu ứng của một tai biến tự nhiên, chẳng hạn như lũ lụt, bão, động đất, hay phun trào núi lửa…, Hậu quả của thiên tai là rất lớn nó làm ảnh hưởng tới môi trường, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng và con người. Do đó, để kéo giảm thiệt hai do thiên tai gây ra. Hàng năm, từ ngày 15/5 đến ngày 22/5 Chính phủ chọn đây là Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai. Để thực hiện và hưởng ứng có hiệu quả Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 12 tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn quận về chủ đề, các khẩu hiệu tuyên truyền và một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng ngừa khi có xảy ra sự cố thiên tai:

1. Về chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024: “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”.

2. Các khẩu hiệu tuyên truyền:

- Hành động sớm vì cộng đồng bền vững trước thiên tai.

- Từ ứng phó đến hành động sớm góp phần giàm thiểu thiệt hại do thiên tai.

- Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai góp phần giảm thiểu thiệt hại.

- Chung sức đồng lòng vì một xã hội an toàn trước thiên tai.

- Hành động sớm, ứng phó kịp thời trong phòng chống thiên tai để không ai bỏ lại.

- Phòng chống thiên tai nhanh nhạy trong thông tin - trách nhiệm chính xác trong hành động.

3. Một số kỹ năng cơ bản để ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra:

- Các hộ gia đình nên chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng khi thiên tai xảy ra.

- Cắt tỉa cây xanh có nguy cơ mất an toàn, khơi thông cống rãnh, mương máng đảm bảo thoát nước.

- Cần tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của chính quyền địa phương khi xảy ra thiên tai.

- Khi xảy ra thiên tai, Nhân dân cần chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tương thân tương ái.

Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 có hiệu quả. Ủy ban nhân dân Quận 12 đề nghị mỗi người dân chúng ta cùng nhau hành động và thực hiện tốt một số yêu cầu nêu trên nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho chính bản thân và gia đình./.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 70    
Xem theo ngày Xem theo ngày