Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
1
8
1
7
Hoạt động chính quyền 01 Tháng Hai 2019 8:30:00 SA

Tổng kết Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018

Ngày 25/1, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) năm 2018.

Trong năm qua, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện QCDCCS, xây dựng được bầu không khí dân chủ, cởi mở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Thực hiện QCDCCS trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với việc cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban thanh tra nhân dân hoạt động, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cơ quan ngày càng đi vào nền nếp. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Công an gắn với cải cách hành chính, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đạt nhiều kết quả tốt. Nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong công việc có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện trong đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc xây dựng và thực hiện QCDCCS trong doanh nghiệp được quan tâm, từng bước triển khai thực hiện có kết quả; vai trò của tổ chức công đoàn được phát huy thông qua việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, tạo điều kiện cho người lao động đóng góp ý kiến đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm chi phí sản xuất, đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động theo hướng có lợi cho người lao động.

Dịp này, UBND quận đã khen thưởng 50 tập thể, 37 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018.

Minh Nhật


Số lượt người xem: 1619    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày