Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
2
1
8
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 15 Tháng Mười Một 2021 8:10:00 SA

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận được thực hiện liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, trong năm 2021, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của quận đã thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như liên tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền với sự nỗ lực, phối hợp thực hiện đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị quận và 11 phường.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cấp ủy

và chính quyền từ quận đến phường đã quan tâm thường xuyên, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận được khẳng định và phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, được chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể của các phường, từ đó hướng tới tập trung tuyên tuyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sự, hình sự, kinh tế, kinh doanh, việc làm của tổ chức, cá nhân… nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

Lực lượng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của quận được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quận đã làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể và phường triển khai kế hoạch phù hợp với nội dung trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền luôn phù hợp với trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, với lứa tuổi, từng đối tượng đặc thù với tình hình thực tiễn của địa phương. Ngoài ra, quận đã chỉ đạo các phường lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng,xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Trong tình hình chuyển sang trạng thái bình thường mới nhưng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11/ 2021 đã được UBND quận chỉ đạo các đơn vị tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 11/2021, bắt đầu từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/11/2021, từng cơ quan, đơn vị thuộc quận tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2021 gắn liền phổ biến các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động sản xuất; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm... Hội LHPN quận phối hợp Quận đoàn tổ chức sân chơi pháp luật cho thanh niên khu nhà trọ phường Hiệp Thành; UBND các phường phối hợp cùng Hội LHPN phường tổ chức hội thi trực tuyến cho hội viên phụ nữ về Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm...

Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận được thực hiện liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức đã đạt kết quả khả quan, nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Những kết quả này góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền trên địa bàn Quận 12.

Như Hạnh


Số lượt người xem: 675    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày