Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
4
5
9
8
3
Góp ý văn bản dự thảo 06 Tháng Năm 2022 8:30:00 SA

Nhiều ý kiến, kiến nghị tham gia phản biện dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Sáng ngày 05/5, ti Phòng hp C, UB.MTTQ Vit Nam qun đã phi hp vi Liên đoàn Lao động qun, Qun đoàn, Hi Nông dân qun, Hi LHPN qun và Hi CCB qun t chc Hi ngh phn bin xã hi d tho kế hoch tuyn sinh năm hc 2022 - 2023 ca UBND qun.

Ti đây, hơn 20 đại biu là các nhân sĩ trí thc, đại din các phòng, ban, ngành, đoàn th đã nghe đồng chí Khưu Mnh Hùng - Qun y viên, Trưởng phòng Giáo dc và Đào to qun thông tin tóm tt d tho kế hoch tuyn sinh năm hc 2022 - 2023. Tiếp đến, có 10 đại biu tham gia đóng góp ý kiến vào d tho kế hoch ca UBND qun, đa s các đại biu đều thng nht, đồng tình ng h đối vi ni dung ca kế hoch và có mt s ý kiến, kiến ngh xoay quanh các ni dung v công tác công tác qun lý các trường hp tm trú, sĩ s các lp hc, cn có chính sách tuyn sinh cho các trường hp hc sinh b khuyết tt, các quy định trong vic nhn h sơ nhp hc, quan tâm đầu tư xây dng trường lp và nâng cao cht lượng dy hc…

Phát biu kết lun Hi ngh, đồng chí Lê Tn Tài - UVTV Qun y, Ch tch UB.MTTQ Vit Nam qun đã đánh giá cao trách nhim và nhng đóng góp chân tình, sâu sát ca các đại biu; UB.MTTQ Vit Nam qun s tng hp đầy đủ, chuyn các ni dung trên trình UBND qun xem xét, đưa vào kế hoch chính thc trong thi gian ti, cùng vi đó Mt trn và các Đoàn th s tích cc tuyên truyn để người dân thc hin, góp phn hoàn thành các ch tiêu đề ra.

BẢN TIN QUẬN


Số lượt người xem: 318    
Xem theo ngày Xem theo ngày