Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
0
0
0
4
Danh sách các hạng mục đang đầu tư 14 Tháng Bảy 2016 5:25:00 CH

Công trình y tế chuẩn bị thực hiện


MỞ RỘNG, NÂNG CẤP BỆNH VIỆN QUẬN 12 (GIAI ĐOẠN 1)


Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-SXD-TĐDA ngày 30/10/2015 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án.

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SXD-KTXD ngày 10/12/2015 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-QLĐTXDCT ngày 25/12/2015 của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dụng công trình Quận 12 về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng thuộc dự án Mở rộng nâng cấp Bệnh viện Quận 12 (giai đoạn 1).

Mục tiêu: Khám và điều trị cho người dân trên địa bàn quận 12 và các huyện lân cận góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện chuyên khoa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quy mô: Nâng cấp mở rộng Bệnh viện Quận 12 lện 300 giường bệnh (hiện hữu 100 giường bệnh).
Địa điểm: phường Tân Chánh Hiệp.

+ Kế hoạch triển khai thực hiện: 

- Chuẩn bị dự án: Từ tháng 8/2015 – 12/2015;

- Giai đoạn thực hiện dự án: Từ tháng 01/2016 – 5/2018;

- Giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành: Từ tháng 6/2018 – 12/2018;

+ Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: 

- Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Từ tháng 4/2016 – 6/2016;

- Trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Tháng 6/2016.

- Trình Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Tháng 7/2016.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Tháng 8/2016 – 9/2016.

- Khởi công xây dựng công trình: Tháng 10/2016.

- Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: 30/6/2018.

==================================================

Xây dựng Trạm y tế phường An Phú Đông

Đã được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 544/QĐ-UBND-TC ngày 30/10/2015 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 730/QĐ-UBND-TC ngày 28/12/2015. hiện nay, Ban QLĐXDCT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, dự kiến khởi công xây dựng trong quý II/2016.

==================================================

Xây dựng Trạm y tế phường Thạnh Lộc

 

 


Số lượt người xem: 2792    
Xem theo ngày Xem theo ngày