Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
3
1
9
7
Danh sách các dự án đang triển khai 07 Tháng Tám 2019 5:05:00 CH

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới Hiệp 2

1. Tên dự án: Xây dựng Trường tiểu học Tân Thới Hiệp 2.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Việc đầu tư xây dựng dự án Trường tiểu học Tân Thới Hiệp 2 là cần thiết nhằm đáp ứng nhu câu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập của con em tại địa phương.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng diện tích khu đất (phù hợp quy hoạch): 8.418,8m2, trong đó:

+ Diện tích xây dựng công trình: 2.895,5m2, chiếm tỷ lệ 34,4% tổng diện tích khu đất phù hợp quy hoạch;

+ Diện tích cây xanh: 3.415,02m2, chiếm tỷ lệ 40,56% tổng diện tích khu đất phù hợp quy hoạch;

+ Diện tích sân bãi, giao thông nội bộ: 2.108,28m2, chiếm tỷ lệ 25,04% tổng diện tích khu đất phù hợp quy hoạch.

- Tầng cao xây dựng: 03 tầng (không bao gồm tầng mái công trình).

- Chiều cao xây dựng (tính đến đỉnh mái): 18,3m.

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể sàn mái): 6.626,3m2.

- Hệ số sử dụng đất: 0,79.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc Lá Đỏ;

6. Chủ nhiệm lập dự án: KTS Nguyễn Văn Hiệp.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

8. Diện tích đất sử dụng: Diện tích phù hợp quy hoạch là 8.418, 8m2 (ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 78/HĐ-PTP do Công ty TNHH Dịch vụ Địa ốc Phú Thịnh Phát lập năm 2018).

9. Loại, cấp công trình: Công trình giáo dục, Cấp II.

10. Số bước thiết kế: 02 bước.

11. Phương án xây dựng:

- Khối công trình chính: Gồm 30 phòng học, các phòng bộ môn, phòng chức năng phục vụ học tập; phòng hành chính, quản trị và các phòng vệ sinh. Kết cấu sử dụng hệ khung, sàn bê tông cốt thép, mái lợp ngói, sử dụng gạch không nung.

- Nhà luyện tập thể dục thể thao: Kết cấu sử dụng hệ khung, sàn bê tông cốt thép, mái lợp tole, sử dụng gạch không nung.

- Các hạng mục phụ: Gồm nhà xe, nhà bảo vệ, cổng tường rào, đường giao thông nội bộ, sân chơi, bãi cỏ. (Chi tiết theo hô sơ Công ty Cổ phân Xây dựng Kiến trúc Lá Đỏ lập và được Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thiên Phú thấm tra tại Báo cáo kết quả thẩm tra số 1026/BCTT ngày 26/10/2018).

12. Tổng mức đầu tư: 72.556.657.933 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi ba đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 44.254.695.323 đồng;

- Chi phí thiết bị : 12.039.580.300 đồng;

- Chi phí quản lý dự án : 989.909.249 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 4.234.288.260 đồng:

- Chi phí khác : 2.336.792.691 đồng;

- Chi phí dự phòng : 8.701.392.110 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố tập trung.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án phù hợp theo quy định hiện hành.

15. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến năm 2020.

16. Thời hạn sử dụng công trình: niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm.

 

Lưu ý: Ngày 22/7/2019, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó bao gồm Dự án Đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới Hiệp 2.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 2483/QĐ-UBND-ĐT ngày 30/10/2018 của UBND Quận 12 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Trường tiêu học Tân Thới Hiệp 2, phường Tân Thới Hiệp: Xem chi tiết tại đây

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 của HĐND TPHCM về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Xem chi tiết tại đây

 


Số lượt người xem: 3794    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày