Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
8
2
7
3
9
Chuyên mục Du lịch 25 Tháng Sáu 2019 6:24:11 SA
Quyết định: Về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch  (12/07/2017)
  
Xem chi tiết tại đây
Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững  (29/06/2017)
Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 đã quyết định năm 2017 là “Năm quốc tế về Du lịch bền vững để phát triển” (A/RES/70/193). Trên tinh thần đó, Công ước Đa dạng sinh học đã lựa chọn chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” cho Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2017. Đa dạng sinh học, ở cấp độ loài và hệ sinh thái là nền tảng của du lịch. ...
Xây dựng tour tham quan du lịch “Hành trình về địa chỉ đỏ”  (23/12/2016)
  
Nhằm giới thiệu những giá trị lịch sử truyền thống, những giai thoại hào hùng về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của quê hương chiến khu An Phú Đông, Vườn Cau Đỏ anh hùng, Trung tâm Văn hóa Quận 12 xây dựng tour tham quan du lịch “ Hành trình về địa chỉ đỏ” (gồm 06 di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố trên địa bàn Quận 12 và 04 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày