Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
8
0
1
1
1
Công khai vi phạm TTXD 30 Tháng Năm 2023 8:48:13 SA
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép (phát sinh từ 24/9/2022 đến 28/10/2022)  (01/11/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép (phát sinh từ 10/9/2022 đến 16/9/2022)  (19/09/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép, không phép (phát sinh từ 03/9/2022 đến 09/9/2022)  (12/09/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép (phát sinh từ 26/6/2022 đến 29/7/2022)  (01/08/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (phát sinh từ 25/3/2022 đến 25/5/2022)  (03/06/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (phát sinh từ 25/3/2022 đến 25/5/2022)  (03/06/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD tồn đọng trên địa bàn quận (tính đến ngày 03/4/2022)  (08/04/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/12/2021 đến 16/01/2022)  (19/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/12/2021 đến 16/01/2022)  (19/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 14/11/2021 đến 10/12/2021)  (13/12/2021)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày