Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
7
7
8
2
Công khai vi phạm TTXD 14 Tháng Bảy 2024 6:26:31 CH
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép trên địa bàn quận (phát sinh từ 11/8/2023 đến 17/8/2023)  (24/08/2023)
  
Phòng Quản lý đô thị Quận 12 thông tin đến Nhân dân về các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 12 có Quyết định xử phạt mới phát sinh từ 11/8/2023 đến 17/8/2023. Phòng QLĐT
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép (phát sinh từ 24/9/2022 đến 28/10/2022)  (01/11/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép (phát sinh từ 10/9/2022 đến 16/9/2022)  (19/09/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép, không phép (phát sinh từ 03/9/2022 đến 09/9/2022)  (12/09/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm xây dựng sai phép (phát sinh từ 26/6/2022 đến 29/7/2022)  (01/08/2022)
  
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (phát sinh từ 25/3/2022 đến 25/5/2022)  (03/06/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (phát sinh từ 25/3/2022 đến 25/5/2022)  (03/06/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD tồn đọng trên địa bàn quận (tính đến ngày 03/4/2022)  (08/04/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/12/2021 đến 16/01/2022)  (19/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 11/12/2021 đến 16/01/2022)  (19/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày