Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
9
2
7
4
6
Công khai vi phạm TTXD 14 Tháng Mười Một 2019 11:01:19 SA
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 30/10/2019 đến 05/11/2019)  (06/11/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 30/10/2019 đến 05/11/2019)  (06/11/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 20/10/2019 đến 29/10/2019)  (30/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 21/10/2019 đến 29/10/2019)  (30/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép và sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 12/10/2019 đến 20/10/2019)  (24/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây - Không phát sinh trường hợp vi phạm trật tự xây dựng sai phép có Quyết định xử phạt mới từ 12/10/2019 đến 20/10/2019
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QDXP mới từ 02.10 - 11.10.2019)  (14/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QDXP mới từ 02.10 - 11.10.2019)  (14/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 21/9/2019 đến 01/10/2019)  (01/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 21/9/2019 đến 01/10/2019)  (01/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép năm 2019 (Công trình vi phạm có QĐXP mới phát sinh)  (20/09/2019)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày