Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
1
1
1
3
4
Công khai vi phạm TTXD 25 Tháng Mười 2020 12:25:55 CH
DS công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 18/9/2020 đến 15/10/2020)  (20/10/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
DS công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 18/9/2020 đến 15/10/2020)  (20/10/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 21/8/2020 đến 17/9/2020)  (18/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (phát sinh từ 27/7/2020 đến 31/8/2020)  (01/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 27/7/2020 đến 31/8/2020)  (01/09/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD sai phép (có QĐXP mới phát sinh từ 03/7/2020 đến 27/7/2020)  (31/07/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 03/7/2020 đến 27/7/2020)  (31/07/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 01/6/2020 đến 02/7/2020)  (03/07/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 22/5/2020 đến 31/5/2020)  (01/06/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Danh sách công trình vi phạm TTXD không phép (có QĐXP mới phát sinh từ 13/5/2020 đến 22/5/2020)  (26/05/2020)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày