Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
8
6
1
9
Đấu thầu 23 Tháng Tư 2014 3:20:00 CH

Thông báo mời chào hàng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.

- Địa chỉ: Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP. HCM.

2. Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại Quận 12.

3. Loại dự án:

-         Dự án quan trọng quốc gia:

¨

-         Dự án thuộc nhóm A:

¨

-         Dự án thuộc nhóm B:

¨

-         Dự án thuộc nhóm C:

þ

-         Dự án liên danh:

¨

-         Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

-         Dự án, dự toán khác:

¨

¨

4. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm thiết bị kiosk thông tin.

6. Giá gói thầu: 38.500.000 đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

- Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị kiosk thông tin.

- Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại Quận 12.

- Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp của thành phố.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2014 đến 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12, Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP. HCM.

- Điện thoại: 08 37156168                Fax: 08 38917623

- Giá bán: 700.000 (Bảy trăm ngàn đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2014 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.

quan12.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2014-4/Dang%20bao%20Kiosk.pdf

 


Số lượt người xem: 3440    
Xem theo ngày Xem theo ngày