Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
8
9
7
1
Đấu thầu 05 Tháng Mười Hai 2013 4:20:00 CH

Thông báo mời chào hàng

 

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.
- Địa chỉ: Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP. HCM.
2. Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại Quận 12.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Triển khai phần mềm ứng dụng mã nguồn mở tại Quận 12.
6. Giá gói thầu: 793.500.000 đồng.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
- Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.
- Tên gói thầu: Triển khai phần mềm ứng dụng mã nguồn mở tại Quận 12.
- Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại Quận 12.
- Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp của thành phố.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2013 đến 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).
- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12, Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP. HCM.
- Điện thoại: 08 37156168                Fax: 08 38917623
- Giá bán : 1.000.000 (Một triệu đồng).
- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2013 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12.

Số lượt người xem: 3823    
Xem theo ngày Xem theo ngày