Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
6
3
3
7
Văn bản pháp luật 23 Tháng Sáu 2024 12:26:50 CH
Quyết định Ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (20/06/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Chỉ thị 08/CT-UBND của UBND Thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố năm 2024  (04/04/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh  (01/02/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù  (19/01/2024)
Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định ...
Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính  (27/12/2023)
Ngày 02/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Xem chi tiết Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính tại đây
Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ  (14/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông tư số 17/2023/TT-BTNTM ngày 31/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000  (14/12/2023)
  
Ngày 31/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BTNTM về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000. Xem chi tiết Thông tư số 17/2023/TT-BTNTM ngày 31/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại đây Xem Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình ...
Thông tư số 11/2023/TT-BTNTM ngày 29/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000  (05/12/2023)
  
Ngày 29/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTNTM ngày 29/9/2023 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000. Xem chi tiết Thông tư số 11/2023/TT-BTNTM ngày 29/9/2023 tại đây Xem Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 tại đây
Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (13/11/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (13/11/2023)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày