Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
0
2
8
3
2
Văn bản pháp luật 24 Tháng Chín 2023 8:12:33 SA
Công khai Quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  (17/01/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ  (15/08/2022)
Theo đó, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, cụ thể ...
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  (08/08/2022)
Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm ...
Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lí và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030  (05/07/2022)
Xem toàn văn Thông tư 22/2022/TT-BTC tại đây
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động  (28/06/2022)
Nhấn vào đây để xem toàn văn Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  (01/04/2022)
Xem toàn văn Thông tư tại đây
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  (01/04/2022)
Xem toàn văn Nghị định 08/2022/NĐ-CP tại đây
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (11/03/2022)
Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem toàn văn Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND tại đây
Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ  (10/03/2022)
Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Xem toàn văn Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại đây
Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh  (28/02/2022)
  
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022 thay thế các quy định trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày