Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
0
1
4
4
8
Tuyển dụng công chức 24 Tháng Chín 2023 4:07:27 SA
Quyết định: Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận năm 2023  (25/08/2023)
  
Quyết định: Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận năm 2023  (25/08/2023)
  
Quyết định: Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 năm 2023  (25/08/2023)
  
Thông báo: Về kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận năm 2023  (18/08/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận năm 2023  (18/08/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 năm 2023  (18/08/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 12 năm 2023  (01/08/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây
Quyết định về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo Quận 12 năm 2023  (28/07/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây
THÔNG BÁO: Về kết quả vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm 2023  (26/07/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây
THÔNG BÁO: Về kết quả vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận năm 2023  (25/07/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày