Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
9
8
1
1
Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo UBND quận 30 Tháng Năm 2023 7:41:09 SA
Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBND quận  (01/01/2020)
Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 Các nhiệm vụ cụ thể: a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: - Quản lý đô thị, trật tự xây dựng; - Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 để tách thửa; - Xây dựng, kiến trúc; - Quản lý đất đai; - Quản lý nhà Nhà nước; - Kiến thiết thị chính; - Quản lý và bảo vệ tài nguyên, ...
Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Đậu An Phúc - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận  (01/01/2020)
Ông Đậu An Phúc – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 12 Các nhiệm vụ cụ thể: a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: - Bồi thường giải phóng mặt bằng; - Công tác phòng chống lụt bão; - Giúp Chủ tịch UBND quận trong công tác đấu thầu, chọn thầu các công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn thuộc thẩm quyền của quận. - Tổ chức thực hiện các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày