Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
8
0
2
3
8
Quy hoạch xây dựng - đô thị 30 Tháng Năm 2023 9:14:53 SA
UBND Quận 12: Công bố Mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ  (30/03/2023)
  
Ủy ban nhân dân Quận 12 Công bố Mẫu bản vẽ thiết kế và hướng dẫn cách thức lập Mẫu bản vẽ duyệt kèm Công văn số 109/UBND-ĐT ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể như sau: Đính kèm văn bản: 1. Hướng dẫn cách thức lập Mẫu bản vẽ duyệt kèm Công văn số 109/UBND-ĐT ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án điều quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Thạnh Lộc (khu 2), Quận 12 (ô phố I/3)  (23/11/2022)
  
1. Phạm vi, vị trí và quy mô điều chỉnh: - Thuộc ô phố I/3. - Diện tích khu vực điều chỉnh 1,24ha. 2. Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch một phần ô phố I/3 từ đất dân cư hiện hữu sang đất trường học (trường tiểu học) nhằm đáp ứng nhu cầu trường lớp đang cấp thiết hiện nay trên địa bàn phường ...
Quyết định: Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Thới An (Khu 2), Quận 12 (điều chỉnh ô phố VI/29, VI/30)  (21/11/2022)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết tại đây - Bản đồ điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND Thành ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 4 - phía Nam phường An Phú Đông, Quận 12 (ô phố I/42)  (07/11/2022)
  
1. Vị trí, quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch: - Vị trí điều chỉnh: Thuộc ô phố I/42. - Quy mô: 7,47ha. 2. Về quy hoạch: Căn cứ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 4 - phía Nam phường An Phú Đông, Quận 12 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4936/QĐ-UBND ngày 11/9/2013: Vị trí ô phố nêu trên ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 3), Quận 12 - ô phố V/1  (06/10/2022)
  
1. Phạm vi, vị trí và quy mô đề xuất điều chỉnh: - Thuộc ô phố V/1 và tuyến cấp nước sạch thành phố (đường Song hành Quốc lộ 22). - Quy mô: 11,14ha (đã bao gồm diện tích đường giao thông trong ô phố V/1). 2. Lý do đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Vị trí khu đất tiếp giáp đường song hành Quốc lộ 22 hiện hữu kết nối với tuyến đường ...
Thông báo: Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Thạnh Lộc (khu 2), Quận 12 (ô phố III/25)  (22/09/2022)
  
1. Phạm vi, vị trí và quy mô điều chỉnh: - Thuộc ô phố III/25 - Diện tích khu vực điều chỉnh 2,6ha 2. Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Qua rà soát, các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn phường Thạnh Lộc, tổng số có 16 vị trí quy hoạch trường học, trong đó: mầm ...
Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu 4 - phía Nam phường An Phú Đông (ô phố I/40)  (09/09/2022)
  
1. Vị trí, quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch: - Vị trí điều chỉnh: Thuộc ô phố 1/40. - Quy mô: 2,10ha. 2. Về quy hoạch: Căn cứ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 4 - phía Nam phường An Phú Đông, Quận 12 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4936/QĐ-ƯBND ngày 11/9/2013: Vị trí ô phố nêu trên thuộc quy hoạch ...
Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 - khu đất Giáo xứ Đông Quang, phường Tân Hưng Thuận (ô phố III/3)  (09/09/2022)
  
1. Phạm vi, vị trí và quy mô điều chỉnh: - Thuộc ô phố III/3. - Diện tích khu vực điều chỉnh 1,08ha. 2. Lý do điều chỉnh: - Đối với khu đất của Giáo xứ Đông Quang, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt điêu chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1138/QĐ- UBND ngày 14/3/2016; theo đó, mật độ xây dựng là 30%, tầng cao tối đa ...
Quyết định: Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 (ô phố III.1, III.16)  (08/12/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1 - phía Bắc phường Thạnh Xuân, Quận 12  (30/06/2021)
  
Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Xem chi tiết tại đây - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 duyệt kèm Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày