Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
4
7
1
0
4
Quy hoạch thu gom, tái chế chất thải 24 Tháng Sáu 2024 8:30:46 SA
Danh sách khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường  (10/05/2020)
Danh sách đang cập nhật.
Danh sách thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường  (10/05/2020)
Danh sách đang cập nhật.
Sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 12, giai đoạn 2017 - 2020  (06/07/2019)
  
Công văn số 161/LĐCP của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/4/2019 về việc giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông  (16/05/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Kế hoạch: Triển khai Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2019 trên địa bàn quận  (25/03/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình đợt 01 năm 2018 trên địa bàn Quận 12  (16/05/2018)
  
Ủy ban nhân dân Quận 12 xin thông tin đến quần chúng nhân dân về Chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại (CTNH) hộ gia đình (HGĐ) đợt 01 năm 2018 trên địa bàn quận (theo Kế hoạch số 173/KH-UBND-TNMT ngày 26/4/2018 về việc triển khai Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình đợt 01 năm 2018 trên địa bàn quận) như sau: - Địa ...
Phân loại chất thải rắn tại nguồn và tái sử dụng – giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội và môi trường  (09/03/2017)
Rác thải đang là vấn đề bức xúc ở nước ta hiện nay. Mỗi năm có khoảng hơn 15 triệu tấn chất thải rắn phát sinh trên cả nước và theo dự báo thì tổng lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng trong những thập kỷ tới đây, đặc biệt ở các đô thị lớn, khu du lịch. Trong số hơn 15 triệu tấn chất thải rắn có khoảng 12,8 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày