Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
6
6
2
6
8
Quản lý đô thị 19 Tháng Mười 2019 9:44:52 SA
Quyết định: Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00854.QSDĐ do Ủy ban nhân dân Quận 12 ký cấp ngày 31 tháng 08 năm 2001 cho ông Nguyễn Văn Hưng, thuộc phường Hiệp Thành Quận 12.  (09/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0606 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ký cấp ngày 29/4/1995 đứng tên bà Trần Thị Vang và GCNQSDĐ số 0637 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ký cấp ngày 29/4/1995  (09/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định: Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Ủy ban nhân dân quận ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận  (09/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc ngăn chặn giao dịch đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00854.QSDĐ do Ủy ban nhân dân Quận 12 ký cấp ngày 31 tháng 08 năm 2001 cho ông Nguyễn Văn Hưng, thuộc phường Hiệp Thành, Quận 12  (09/10/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 3 – phía Nam phường An Phú Đông, Quận 12 (điều chỉnh vị trí đường Ven sông – đoạn tiếp giáp Bệnh viện Hồng Đức)  (08/10/2019)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 9988/UBND-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của UBND Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 3 – phía Nam phường An Phú Đông, Quận 12 (điều chỉnh vị trí đường Ven sông – đoạn tiếp giáp Bệnh viện Hồng Đức)(ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều ...
Thông báo: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12 (ô phố III.5, III.6 và III.7)  (04/10/2019)
  
Tài liệu đính kèm: - Công văn số 9416/UBND-QLDT ngày 16/9/2019 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12 (ô phố III.5, III.6 và III.7)(một phần ô phố III/14): Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ đồ ...
Thông báo: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 2), Quận 12 (ô phố II/2)  (01/10/2019)
  
--- Tài liệu đính kèm --- - Công văn số 8861/UBND-ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của UBND Quận 12: Xem chi tiết tại đây - Sơ đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 2), Quận 12 (ô phố II/2) (ảnh lớn): Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc ngăn chặn giao dịch đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00784.QSDĐ/Q12/2000 ngày 19/10/2000 đứng tên ông Phạm Văn Hậu, đất thuộc phường Tân Thới Hiệp, Quận 12  (10/09/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc tạm ngưng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan phần nhà đất thuộc Giấy chứng nhận số CH09258 ngày 16/5/2016 đứng tên ông Nguyễn Xuân Thủy và bà Đỗ Hải Châu  (10/09/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về tạm ngưng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan phần nhà đất thuộc GCN 2481 ngày 07/5/2003 đứng tên ông Hoàng Đức Thịnh  (10/09/2019)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày