Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
1
0
8
8
2
Phổ biến chế độ - chính sách 25 Tháng Mười 2020 12:00:13 CH
Thông báo: Về các khoản thu Ngân sách Nhà nước được giảm, giãn thời gian nộp thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ  (22/10/2020)
Tiếp tục thực hiện các chính sách của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Covid-19. UBND Quận 12 thông tin đến Nhân dân về các khoản thu Ngân sách Nhà nước được giảm, giãn thời gian nộp thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể:
Những chính sách có hiệu lực từ 01/7/2020  (07/07/2020)
1.Bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức Nội dung này được đề cập tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Từ ngày 01/7/2020, hợp đồng không xác định thời hạn (chế độ biên chế suốt đời) chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau đây: - Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; - Cán bộ, công ...
Nghị quyết: Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân  (24/06/2020)
Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Tại Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau: 1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu ...
6 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2020  (10/06/2020)
1. Bãi bỏ 09 Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2020/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng gồm: Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009; Quyết định 99/2005/QĐ-BTC ngày ...
Quận 12 tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 12  (14/05/2020)
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 19/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hỗ trợ người lao động ...
Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020  (13/05/2020)
1. Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản Có hiệu lực từ ngày 1/5/2020, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ban hành ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, ...
Thông báo: Về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp có thiệt hại do dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 12  (05/05/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Nghị định: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất  (21/04/2020)
  
Xem chi tiết tại đây
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm chăm lo cho người khuyết tật  (03/04/2020)
  
Thông báo: Về việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19  (01/04/2020)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày