Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
5
8
2
1
Nếp sống văn minh đô thị 25 Tháng Chín 2023 7:00:00 SA

Hội nghị chuyên đề hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh

Ngày 22/9/2023, UBND Quận 12 đã tổ chức hội nghị Chuyên đề hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận triển khai tóm tắt Kế hoạch xây dựng đô thị văn minh của UBND Quận 12; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận triển khai hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh; lãnh đạo các phòng, ban, ngành quận triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn Quận 12.

Tiếp đó các đại biểu đã thảo luận, trao đổi cụ thể các hướng dẫn và thuận lợi cũng như khó khăn khi thực hiện 09 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh như về Quy hoạch đô thị; giao thông đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; tình hình an ninh, trật tự đô thị; việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; các tiêu chí về văn hóa, thể thao đô thị; tiêu chí về Y tế, giáo dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị cùng các nội dung cụ thể đối với các phường… phù hợp thực tiễn tại địa phương. Thông tin về thời điểm, kết quả đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh của các phường trên địa bàn cấp quận; kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân; kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường…

Qua hội nghị chuyên đề nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành quận về hướng dẫn các tiêu chí đánh giá công nhận phường thuộc Quận 12 đạt chuẩn đô thị văn minh; đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân trong việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời, khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trên địa bàn Quận 12 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung./.

H.H


Số lượt người xem: 420    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày