Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
3
2
1
9
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 17 Tháng Tư 2024 9:50:58 SA
Thông báo: Về việc đẩy mạnh tuyên truyền các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn điện tử và hướng dẫn người nộp thuế công cụ tra cứu hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC  (09/04/2024)
  
Năm 2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin đến người nộp thuế trên địa bàn Thành phố về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ thường gặp tại Thông báo số 7592/TB-CTTPHCM ngày 25 tháng 4 năm 2023. Để hỗ trợ người nộp thuế tránh bị xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực ...
Quyết định: Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật Quận 12  (19/02/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  (01/02/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Các quy định về mức xử phạt sử dụng pháo  (24/01/2024)
  
Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - phần truy nhập vô tuyến”  (23/11/2023)
  
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất gồm máy điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động. Máy điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA và hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy ...
Lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến  (20/11/2023)
  
Phòng Tư pháp
Kiểm soát xung đột lợi ích trong thực thi công vụ  (20/11/2023)
  
Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ làm rõ các trường hợp được xác định là có xung đột lợi ích tại Luật phòng, chống tham nhũng. Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, ...
Quận 12 hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”  (23/06/2022)
Nhằm tuyên truyền, vận động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình PBGDPL tiêu biểu có hiệu quả ...
Sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam  (25/05/2022)
Đây là nội dung tại Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Theo đó, khái niệm về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được ...
Quyết định: Về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021  (26/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày