Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
1
3
0
0
0
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 28 Tháng Giêng 2021 9:35:42 SA
Quyết định: Về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020  (26/01/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo  (21/01/2021)
Những năm qua, các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân vào các dịp trước, trong và sau tết đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước.Theo thống kê, mỗi năm có hàng trăm người chết ...
Xử lý hành vi liên quan tham nhũng (Kỳ 3)  (21/01/2021)
  
Các biểu mẫu kê khai tài sản, thu nhập đính kèm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  (14/01/2021)
  
Xem chi tiết Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ tại đây
Kế hoạch: Về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Luật phòng chống tham nhũng  (14/01/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Xử lý hành vi liên quan tham nhũng (Kỳ 2)  (08/01/2021)
Để chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương XXIII Mục 1 có quy định về các tội phạm tham nhũng. Hội đồng ...
Các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (05/01/2021)
Thực hiện Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm “Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng - 09/12” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND Thành phố. UBND Quận 12 thông tin các văn bản pháp ...
Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế  (04/01/2021)
Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, Thông tư gồm 4 Chương và 25 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021.
Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 01/01/2021  (29/12/2020)
1. Viện kiểm sát được quyền giám định hình sự. Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp sẽ có hiệu lực. Theo luật mới, các tổ chức giám định công lập về kỹ thuật hình sự gồm Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc công an cấp tỉnh; Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng và Phòng ...
Xử lý hành vi liên quan tham nhũng  (28/12/2020)
Để chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương XXIII Mục 1 có quy định về các tội phạm tham nhũng. Hội đồng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày