Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
1
1
7
9
8
Góp ý văn bản dự thảo 20 Tháng Sáu 2021 8:11:59 CH
KẾ HOẠCH: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016  (06/05/2016)
KẾ HOẠCH Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 Thực hiện Thông báo số 148/TB-VP ngày 11/4/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 21/3/2016 của UBND quận về triển khai thực hiện ...
Quyết định: Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thư điện tử công vụ tại Quận 12  (01/12/2015)
Nội dung chi tiết: quan12.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2015-12/Ban%20hanh%20quy%20che%20su%20dung%20hop%20thu%20dien%20tu.rar
Xem theo ngày Xem theo ngày