Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
9
8
7
8
Công khai ngân sách 30 Tháng Năm 2023 7:55:39 SA
Thông báo Công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023  (11/04/2023)
  
Xem chi tiết văn bản tại đây
UBND Quận 12 thông báo: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  (10/01/2023)
  
Ủy ban nhân dân Quận 12 thông báo Quyết định số 12000/QĐ-UBND-TC ngày 22 tháng 12 năm 2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023, cụ thể như sau: Xem chi tiết văn bản tại đây
UBND Quận 12 thông báo: Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung năm 2022  (15/12/2022)
  
Ủy ban nhân dân Quận 12 thông báo Quyết định số 11552/QĐ-UBND-TC ngày 07 tháng 12 năm 2022 về việc công bố công khai dự toán bổ sung năm 2022, cụ thể như sau: Xem văn bản chi tiết tại đây
UBND Quận 12 thông báo: Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh năm 2022  (26/10/2022)
  
Ủy ban nhân dân Quận 12 thông báo Quyết định số 10363/QĐ-UBND-TC ngày 07 tháng 10 năm 2022 về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh năm 2022, cụ thể như sau: Xem văn bản chi tiết tại đây
Thông báo Công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022  (28/07/2022)
  
Thông báo Công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022  (06/05/2022)
  
Quyết định: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022  (07/02/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quận Quý 4 năm 2021  (21/01/2022)
  
Xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quận Quý III năm 2021  (08/10/2021)
  
Thông báo: Về việc công khai quyết toán thu chi ngân sách quận năm 2020 (số điều chỉnh) đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn  (20/07/2021)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày