Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
8
2
0
5
Công khai kết quả giải quyết hành chính và Đánh giá sự hài lòng của người dân 14 Tháng Bảy 2024 6:56:38 CH
UBND Quận 12 thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính quận, phường và đánh giá sự hài lòng của người dân Quý I năm 2023  (03/04/2023)
  
Trong quý 1 năm 2023 UBND Quận 12 đã tiếp nhận 71.682 hồ sơ; trong đó tiếp nhận mới là 71.463 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua là 219 hồ sơ. Đã giải quyết là 71.526 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,98%, Cụ thể như sau:
UBND Quận 12 thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính quận, phường và đánh giá sự hài lòng của người dân năm 2022  (06/01/2023)
  
Trong năm 2022 UBND Quận 12 đã tiếp nhận 510.596 hồ sơ; trong đó tiếp nhận mới là 510.167 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua là 429 hồ sơ. Đã giải quyết là 510.307 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,99%, Cụ thể như sau:
UBND Quận 12 thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính quận, phường và đánh giá sự hài lòng của người dân - quý 3 năm 2022  (21/09/2022)
  
Trong quý 3 năm 2022 UBND Quận 12 đã tiếp nhận 144.464 hồ sơ; trong đó tiếp nhận mới là 144.156 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua là 308 hồ sơ. Đã giải quyết là 144.018 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,69%. Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,99%, Cụ thể như sau: Văn phòng UBND quận
UBND Quận 12 thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính quận, phường và đánh giá sự hài lòng của người dân - quý 2 năm 2022  (03/07/2022)
  
Trong quý 2 năm 2022 UBND Quận 12 đã tiếp nhận 148.554 hồ sơ; trong đó tiếp nhận mới là 148.202 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua là 13 hồ sơ. Đã giải quyết là 148.051 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,66%. Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,99%, Cụ thể như sau: Văn phòng UBND quận
UBND Quận 12 thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính quận, phường và đánh giá sự hài lòng của người dân - quý 1 năm 2022  (02/04/2022)
  
Trong quý 1 năm 2022 UBND Quận 12 đã tiếp nhận 83.822 hồ sơ; trong đó tiếp nhận mới là 83.645 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua là 177 hồ sơ. Đã giải quyết là 83.343 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,43%. Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 100%, Cụ thể như sau: Văn phòng UBND quận
Xem theo ngày Xem theo ngày