Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
5
5
4
7
5
Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 20 Tháng Tư 2021 5:00:34 CH
Một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Kỳ 8 – Vận động bầu cử)  (20/04/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhằm kịp thời phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và ...
Một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Kỳ 7 – Các nguyên tắc cơ bản trong việc bầu cử)  (14/04/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhằm kịp thời phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc ...
Cử tri theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  (13/04/2021)
1. Nguyên tắc lập danh sách cử tri - Tất cả công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp khác quy định theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND). - Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. - Cử tri là ...
Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  (09/04/2021)
Việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta: - Phổ thông (hay còn gọi là phổ thông đầu phiếu), là nguyên tắc nhằm đảm bảo để công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, ...
Một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Kỳ 6 – Giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo)  (06/04/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhằm kịp thời phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và ...
Một số điều cần biết về Quốc hội, Hội đồng nhân dân  (02/04/2021)
  
1. Vị trí, vai trò của Quốc hội - Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải ...
Danh sách khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026  (30/03/2021)
Xem Danh sách chi tiết tại đây
Một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Kỳ 5 - Hội đồng nhân dân)  (30/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhằm kịp thời phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu ...
Quyết định: Về thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị số 4  (25/03/2021)
  
Xem chi tiết tại đây
Mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  (24/03/2021)
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Nhân dân thực hiện quyền lực ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày