Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
0
9
2
1
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 26 Tháng Sáu 2024 1:15:03 SA
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Elite Investment Worldwide  (20/05/2024)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Công ty TNHH Elite ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Phòng khám đa khoa An Sương  (20/05/2024)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Phòng khám đa khoa An Sương. Xem ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất kết cấu thép từ 800 tấn sản phẩm/năm lên 12.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hồng Dương  (09/04/2024)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Mở rộng, nâng công suất Nhà ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Xưởng sản xuất Mỹ phẩm KBH, công suất 20 tấn sản phẩm/năm  (27/03/2024)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Xưởng sản xuất Mỹ phẩm KBH, ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Phúc Quân  (20/03/2024)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Phúc Quân. Xem chi ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Việt Hưng  (25/01/2024)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Việt Hưng. - ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12  (09/01/2024)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở trường Mầm non Trẻ Sáng Tạo  (28/12/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở trường Mầm non Trẻ Sáng ...
Công khai: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Xây dựng trường Mầm non Tân Thới Nhất 1  (06/12/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Xây dựng trường Mầm non Tân ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “RẠP CHIẾU PHIM THIÊN NGÂN TRUNG CHÁNH” tại số 9, Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh  (21/04/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “RẠP CHIẾU PHIM THIÊN ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày