Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
9
8
8
9
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 30 Tháng Năm 2023 7:59:12 SA
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “RẠP CHIẾU PHIM THIÊN NGÂN TRUNG CHÁNH” tại số 9, Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh  (21/04/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “RẠP CHIẾU PHIM THIÊN ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Khu nhà điều hành Công ty Điện lực An Phú Đông tại 246 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12  (20/04/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Khu nhà điều hành Công ty ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường dự án “ GIA CÔNG IN CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC VỚI CÔNG SUẤT 9.600.000 SẢN PHẨM/NĂM” của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ In Gia Huy  (07/04/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường dự án “ GIA CÔNG IN CÁC SẢN PHẨM ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường cơ sở “ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC, CÔNG SUẤT 700.000 SẢN PHẨM/NĂM” của Công ty TNHH Thương mại Việt Vương  (14/03/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường cơ sở “ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của dự án Văn phòng kết hợp nhà ở (NTN BUILDING)  (02/02/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của dự án Văn phòng kết hợp nhà ở ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Nhà xưởng may Công ty TNHH May SHIN DONG  (02/02/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Nhà xưởng may Công ty TNHH ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp, Cấp lại Giấy phép môi trường của “CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN THIÊN HÀ” năm 2022  (04/01/2023)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp, Cấp lại Giấy phép môi trường của “CÔNG TY TNHH MTV ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của “XÍ NGHIỆP MAY VIỆT LONG HOẠT ĐỘNG MAY VỚI CÔNG SUẤT 360.000 SẢN PHẨM/NĂM”  (27/12/2022)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của “XÍ NGHIỆP MAY VIỆT LONG ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Thời trang Xoài tại địa điểm 9B, đường Tân Thới Nhất 25, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh  (01/12/2022)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Thời trang Xoài ...
Công khai: Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Công ty liên doanh An Thành (TNHH) tại địa chỉ số 1075/1, Khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. HCM  (01/12/2022)
Căn cứ Công văn số 6662/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 của UBND Quận 12 về việc Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận. Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai nội dung báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường của Công ty liên doanh An Thành ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày