Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
3
1
1
1
Cải cách hành chính 24 Tháng Năm 2023 9:05:00 SA

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 3511/QĐ-BHXH về ban hành quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công theo quyết định số 422/QĐ-TTG ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH, quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (trừ người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) như sau:

Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai để xác định nơi thường trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với Cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia về Dân cư và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi thường trú không đúng, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ bảo hiểm xã hội theo quy định ngay khi giao dịch thành công.

Bước 4: Sau khi nhận được số tiền của người tham gia, Hệ thống phần mềm tự động:

- Ghi nhận số tiền vào mã đơn vị quản lý riêng theo mã số bảo hiểm xã hội của từng người tham gia trên phần mềm Kế toán tập trung và tạo lập hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ vào mã đơn vị quản lý riêng tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện nơi người tham gia cư trú.

- Cập nhật hồ sơ, xác định thời gian tham gia, ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia và tổng hợp số tiền phải đóng của người tham gia, xác định số tiền trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

- Phân bổ ngay số tiền đã thu của người tham gia, xác định số tiền chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

- Tạo lập dữ liệu tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia lần đầu theo quy định.

Bước 5: Sau khi hệ thống phần mềm thực hiện Bước 4, cán bộ thu, sổ thẻ kiểm tra hồ sơ, dữ liệu, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện ký số tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử hoặc in tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội bản giấy theo quy định, chuyển cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận dữ liệu hoặc tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội bản giấy, thực hiện việc phát hành, trả kết quả cho người tham gia; kết thúc quy trình giải quyết trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 7: Người tham gia nhận tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử hoặc sổ bảo hiểm xã hội bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Quyết định số 3511/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 (Theo Kế hoạch số 1192/KH-UBND-VHTT ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân quận) 


Phòng VHTT quận


 


Số lượt người xem: 321    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày